slider

Dokumenty – Sprawozdania

Dokumenty :
krs-pdf
regon-pdf
statut-pdf

NIP

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdania :
Bilans 2012

INFORMACJA DODATKOWA2012

Kopia RACHUNEK WYNIKÓW2012

SPRAWOZDANIE Z ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 2013 FINANSOWA

Sprawozdanie Zbiórki publiczna 2012 INFORMACJA DODATKOWA2013

Sprawozdanie merytoryczne Bilans- 2013

załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i stra t2013

sprawozdanie merytoryczne 2014.doc-korekta

sprawozdanie merytoryczne.2014

sprawozdaniemerytoryczne 2015

sprawozdanie merytoryczne 2016

pozwolenie 2014 IIpozowlenie 2014 I

Baner

Tak możesz pomóc

Nr konta: 89175000120000000021949213
Jako tytuł wpłaty (cele statutowe)

Nr konta: 14175000120000000021949302
Jako tytuł wpłaty (wybrany podopieczny lub cel)

Find out more