slider

Procedura przyjęcia podopiecznego

Wydrukuj kwestionariusz, wypełnij i odeślij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w oddziale fundacji.

Razem z formularzem należy przesłać oryginały następujących dokumentów:

1. Oryginalne zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę kandydata w języku polskim.

Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu.

Ważne! Przyjmujemy tylko oryginały zaświadczeń lekarskich lub kserokopie poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem.

2. Jeżeli kandydat na podopiecznego posiada orzeczenie o niepełnosprawności należy przesłać nam kopię tego dokumentu.

3. Zaświadczenie o dochodach lub własnoręcznie napisane oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.

4. Zdjęcie kandydata podpisane na odwrocie lub wysłane na emaila: pomocwiecej@interia.pl (może być więcej zdjęć)

 Wskazane dokumenty należy przesłać wraz z kwestionariuszem na adres oddziału:

Fundacja Pomóc Więcej

oddział w Świętochłowicach

ul. Chopina 39 (lokal 01)

41-600 Świętochłowice

Można też dostarczyć osobiście po wcześniejszym umówieniu się przez telefon (607 712 699 lub 661 159 831)

Masz jakieś pytania, wątpliwości? Napisz do nas: pomocwiecej@interia.pl

 

 pobierz kwestionariusz-zgloszeniowy 

Baner

Tak możesz pomóc

Nr konta: 89175000120000000021949213
Jako tytuł wpłaty (cele statutowe)

Nr konta: 14175000120000000021949302
Jako tytuł wpłaty (wybrany podopieczny lub cel)

Zobacz więcej