slider

Aktualności

Dokumenty rekrutacyjne do projektu dot. terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych pn. „SPRAWNI” realizowanego w Świętochłowicach, ul. Chopina 39.

 

                                                                   OGŁOSZENIE

W związku z realizacją zadania 4 Wsparcie grupowe w ramach projektu PAL z Fundacją Pomóc Więcej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy wykonawcy w/w zadania – psychologa do prowadzenia :

– warsztatów psychoedukacyjnych

-treningów umiejętności społecznych i motywacyjnych

-warsztatów rozwoju osobistego i kreatywności

Oferty zawierające cenę za godzinę prowadzenia warsztatów/treningów prosimy składać w siedzibie Fundacji lub przesyłać za pośrednictwem poczty na adres : Fundacja Pomóc Więcej, 41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 20 lub na adres mailowy: fundacjapomocwiecej@gmail.com

Termin składania ofert upływa w dniu 15 lutego 2022 r.

W związku z realizacją zadania 1 Organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych poz. 3 Zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach projektu PAL z Fundacją Pomóc Więcej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy wykonawcy w/w zadania – prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Oferty zawierające cenę za godzinę prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych prosimy składać w siedzibie Fundacji lub przesyłać za pośrednictwem poczty na adres : Fundacja Pomóc Więcej, 41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 20 lub na adres mailowy: fundacjapomocwiecej@gmail.com

Termin składania ofert upływa w dniu 15 lutego 2022 r.

Baner

Tak możesz pomóc

Nr konta: 89175000120000000021949213
Jako tytuł wpłaty (cele statutowe)

Nr konta: 14175000120000000021949302
Jako tytuł wpłaty (wybrany podopieczny lub cel)

Zobacz więcej