slider

Blach Paulina

Paulinka urodziła się w 2006 roku.
Ma obustronny niedosłuch, porozumiewa się z otoczeniem za pomocą mowy fonicznej oraz języka migowego.
Paulina posiada niewielki zasób słownictwa czynnego, często jest niepewna,
skłonna do wycofywania się, często potrzebuje dodatkowych uwag i wskazówek naprowadzających.
Prawidłowo nawiązuje kontakty emocjonalne, lubi wspólne gry i zabawy z innymi dziećmi.
Paulinka ze względu na poważną dysfunkcję w obrębie analizatora słuchu,
która ma wpływ na ograniczenie rozwoju procesów poznawczych
oraz kompetencji językowych wymaga dostosowania metod, form pracy pedagogicznej
oraz dodatkowych zajęć rewalidacyjnych dostosowanych do istniejących ograniczeń percepcyjnych.
W różnych sytuacjach dnia codziennego potrzebuje pomocy i wsparcia ze strony najbliższego otoczenia.
Obecna sytuacja rodzinna nie pozwala na pokrycie wszystkich kosztów rehabilitacji,
dlatego bardzo prosimy o pomoc.

Wpłat można dokonywać na adres:

Fundacja Pomóc Więcej
ul. Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec

numer konta: 14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty : Paulina Blach

PayPal: pomocwiecej@interia.pl
BARDZO PROSIMY O PODANIE TYTUŁU/CELU
PRZY WPŁACIE PayPal – Paulina Blach

Dane do przelewów zagranicznych:
Kod SWIFT: RCBWPLPW
Kod IBAN: PL 14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty : Paulina Blach

15856970_1145054952259524_1967553162_o

 

Baner

Tak możesz pomóc

Nr konta: 89175000120000000021949213
Jako tytuł wpłaty (cele statutowe)

Nr konta: 14175000120000000021949302
Jako tytuł wpłaty (wybrany podopieczny lub cel)

Find out more