slider

Centrum Terapii i Edukacji Horyzont Świętochłowice

Od początku istnienia Fundacji naszym priorytetem jest podejmowanie działań mających na celu pomóc osobom potrzebującym w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Jedną z dróg realizacji tego założenia jest umożliwienie naszym najmłodszym podopiecznym udziału w szeregu darmowych zajęć terapeutycznych. Organizowane przez nas zajęcia to między innymi: terapia integracji sensorycznej, terapia logopedyczna, pedagogiczna, terapia ręki oraz zajęcia w sali doświadczania świata i fizjoterapia. Mimo, że formy terapii różnią się od siebie to są ze sobą ściśle powiązane, a ćwiczenia w których uczestniczą podopieczni to praca w obrębie wielu zmysłów. Cele działań terapeutycznych to między innymi wyrównywanie deficytów rozwojowych, wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego, poprawa komunikacji, koncentracji oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej. Starając się zachować holistyczne podejście do rehabilitacji i terapii działamy wielopłaszczyznowo, jednak bardzo ważne jest uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, aby móc w zoptymalizowany sposób wspomagać jego rozwój. Brzmi poważnie, prawda? Mimo wszystko staramy się, aby ćwiczenia w których uczestniczą dzieci były dla nich przede wszystkim dobrą zabawą, co  pomaga w wywołaniu zainteresowania, motywacji i aktywności podczas zajęć.

Baner

Tak możesz pomóc

Nr konta: 89175000120000000021949213
Jako tytuł wpłaty (cele statutowe)

Nr konta: 14175000120000000021949302
Jako tytuł wpłaty (wybrany podopieczny lub cel)

Zobacz więcej