slider

Dokumenty – Sprawozdania

Dokumenty :
krs-pdf
regon-pdf
statut-pdf

NIP

Sprawozdania :
Bilans 2012

INFORMACJA DODATKOWA2012

Kopia RACHUNEK WYNIKÓW2012

SPRAWOZDANIE Z ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 2013 FINANSOWA

Sprawozdanie Zbiórki publiczna 2012 INFORMACJA DODATKOWA2013

Sprawozdanie merytoryczne Bilans- 2013

załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2014.doc-korekta

Sprawozdanie merytoryczne.2014

Sprawozdaniemerytoryczne 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Sprawozdanie merytoryczne_2018

Sprawozdanie merytoryczne_2019

pozowlenie 2014 I

pozwolenie 2014 II

Baner

Tak możesz pomóc

Nr konta: 89175000120000000021949213
Jako tytuł wpłaty (cele statutowe)

Nr konta: 14175000120000000021949302
Jako tytuł wpłaty (wybrany podopieczny lub cel)

Find out more