Tomasz urodził się 2004 r. Tomek ma Zaburzenia neurorozwojowe – upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, padaczkę, cechy autystyczne. W czerwcu 2016 r zachorował na Ostrą sepsę z wstrząsem septycznym. Niewydolność wielonarządowa (ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa i nerek) oraz krzepliwość krwi. Tomek obecnie po chorobie nie porusza się samodzielnie. Wymaga intensywnej rehabilitacji oraz zastosowania specjalistycznych metod oddziaływań terapeutycznych.

Wpłat można dokonywać na adres:

Fundacja Pomóc Więcej
ul. Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec

numer konta: 

14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty : Tomasz Waśko

PayPal: pomocwiecej@interia.pl
BARDZO PROSIMY O PODANIE TYTUŁU/CELU
PRZY WPŁACIE PayPal – Tomasz Waśko

Dane do przelewów zagranicznych:
Kod SWIFT: RCBWPLPW
Kod IBAN: PL 14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty : Tomasz Waśko

KRS:  0000389968
cel szczegółowy: Tomasz Waśko