obowiązuje od 25.05.2018 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  i Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych prowadzoną przez Fundację Pomóc Więcej, Administratorem Danych Osobowych Darczyńców, Wolontariuszy i Podopiecznych jest Fundacja Pomóc Więcej, z siedzibą w Sosnowcu 41-200, ul. Modrzejowska 20. Dane osobowe Darczyńców, Wolontariuszy i Podopiecznych są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla prowadzenia usług związanych ze statutem Fundacji Pomóc Więcej, oraz zgodnie z udzielonymi przez Użytkownika dyspozycjami. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemnie, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie niektórych danych może uniemożliwić wsparcie Fundacji.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z załączonymi niżej dokumentami i stosowanie nowych wzorów dokumentów podczas współpracy z Fundacją Pomóc Więcej.

Nowe regulacje wchodzą w życie 25 maja 2018 r. Od tego momentu jedynymi właściwymi dokumentami obowiązującymi przy kontaktach z Fundacją Pomóc Więcej są te zamieszczone na http://pomocwiecej.com.pl  w pierwszej zakładce: „Fundacja”.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Link – Rozporządzenie-Parlamentu-Europejskiego-i-Rady-UE-2016_679-z-dnia-27-kwietnia

Aktualne oświadczenia i Porozumienia podopiecznych – pliki do pobrania – obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. zgodne z RODO:

  1. Oświadczenie podopiecznych/opiekunów podopiecznych

  2. Formularz kontaktowy – przedstawiciela podopiecznego

  3. Zgoda na publikacje danych osobowych podopiecznego Fundacji Pomóc Więcej

  4. Wniosek o wykreślenie podopiecznego z listy podopiecznych

Aktualne oświadczenia i Porozumienia wolontariackie – pliki do pobrania – obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. zgodne z RODO:

  1. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariusza

  2. Oświadczenie rodzica

  3. Zaświadczenie-o-odbyciu-wolontariatu