slider

Projekt Aktywności Lokalnej

Działania: 9.1. Aktywna integracja

Fundacja „POMÓC WIĘCEJ” okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym


pn. „PAL z Fundacją Pomóc Więcej”
nr RPSL.09.01.05-24-0074/20-00

Cel główny projektu:

Celem Projektu PAL Z FUNDACJĄ POMÓC WIĘCEJ (Program Aktywności Lokalnej) jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ze Świętochłowic i miast ościennych poprzez zdobycie określonych umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych, poprawę stanu zdrowia oraz integrację ze społecznością.

Wartość projektu: 921 499,31 zł.
Dofinansowanie ze środków UE:  783 274,41 zł.

Projekt PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Z FUNDACJĄ POMÓC WIĘCEJ w ramach Regionalnego Programu r Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu : wzrost zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ze Świętochłowic i miast ościennych poprzez zdobycie określonych umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych, poprawę stanu zdrowia oraz integrację ze społecznością.

Dla kogo : dorosłe osoby niepełnosprawne

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY BEZPŁATNE :

Będą realizowane pomysły uczestników i ich otoczenia zgodnie z ich potrzebami.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie pod adresem : fundacjapomocwiecej@gmail.com

Lub tel. 785371059, 665251326

Baner

Tak możesz pomóc

Nr konta: 89175000120000000021949213
Jako tytuł wpłaty (cele statutowe)

Nr konta: 14175000120000000021949302
Jako tytuł wpłaty (wybrany podopieczny lub cel)

Zobacz więcej