slider

Projekty i programy

Działania: 9.1. Aktywna integracja

Fundacja „POMÓC WIĘCEJ” okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym


pn. „PAL z Fundacją Pomóc Więcej”
nr RPSL.09.01.05-24-0074/20-00

Cel główny projektu:

Celem Projektu PAL Z FUNDACJĄ POMÓC WIĘCEJ (Program Aktywności Lokalnej) jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ze Świętochłowic i miast ościennych poprzez zdobycie określonych umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych, poprawę stanu zdrowia oraz integrację ze społecznością.

Wartość projektu: 921 499,31 zł.
Dofinansowanie ze środków UE:  783 274,41 zł.

Projekt PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Z FUNDACJĄ POMÓC WIĘCEJ w ramach Regionalnego Programu r Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu : wzrost zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ze Świętochłowic i miast ościennych poprzez zdobycie określonych umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych, poprawę stanu zdrowia oraz integrację ze społecznością.

Dla kogo : dorosłe osoby niepełnosprawne

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY BEZPŁATNE :

Będą realizowane pomysły uczestników i ich otoczenia zgodnie z ich potrzebami.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie pod adresem : fundacjapomocwiecej@gmail.com

Lub tel. 785371059, 665251326

PROJEKT WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Informujemy, że od stycznia 2022r. realizujemy projekt dotyczący organizacji i prowadzenia działań na rzecz Miasta Świętochłowice w zakresie poprawy jakości życia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.  Dzięki dofinansowaniu z miasta Świętochłowice mamy możliwość organizowania bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych. Uczestnicy mają możliwość korzystania z indywidualnych oraz grupowych form wsparcia terapeutycznego w postaci rehabilitacji ruchowej, terapii integracji sensorycznej, terapii logopedycznej, terapii snoezelen , pomocy psychologicznej oraz muzykoterapii i terapii zajęciowej.

 

 

Fundacja „POMÓC WIĘCEJ” okresie od 1 października 2019r. do 29 grudnia 2021r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 9.1. Aktywna integracja

Poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym


pn. „NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W PRACY”
nr
RPSL.09.01.05-24-0540/18

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest umożliwienie zdobycia określonych umiejętności i kompetencji osobom z niepełnosprawnościami, co w konsekwencji umożliwi im podjęcie zatrudnienia. W okresie 01.10.2019 – 29.12.2021 wsparciem objętych zostanie minimum 20 osób z niepełnosprawnościami, które wezmą udział w warsztatach z doradcą zawodowym, psychologiem oraz będą uczestniczy w kursach i szkoleniach zawodowych. Wybrani uczestnicy/czki projektu będą mogli sprawdzić zdobyte doświadczenie w praktyce zostając zatrudnieni w formie stażu u potencjalnych pracodawców.

Wartość projektu: 330 540,94 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 314 013,89 zł.

 

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Miasta Świętochłowice ” Kultura i Sztuka 2017 „
Organizowanie przedsięwzięć artystycznych (koncertów, przeglądów, wystaw, festiwali,
wydarzeń okolicznościowych, konkursów, plenerów, warsztatów, seminariów, szkoleń,
konferencji i innych działań kulturotwórczych)

Realizacja zadania publicznego : Kultura i Sztuka – Organizowanie warsztatów plastycznych
„ Pojąć – niepojęte , czyli kiedy w sercu rodzi się sztuka ” od 01.04.2017 do 30.06. 2017                                           

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Miasta Świętochłowice ” Rehabilitacja 2017 „

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – realizacja programu profilaktycznego i rehabilitacyjnego 2017

Terapie grupowe w formie: Terapia Zajęciowa, Muzykoterapia, Arteterapia, Dogoterapia.

Terapie indywidualne w formie: Rehabilitacja, Logopeda, Terapia Integracji Sensorycznej, Terapia Ręki, Sala Doświadczania Świata.

 

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Miasta Świętochłowice ” Rehabilitacja 2016 „

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – realizacja programu profilaktycznego i rehabilitacyjnego 2016

Terapie grupowe w formie: Terapia Zajęciowa, Muzykoterapia, Arteterapia i Ruch Rozwijający, Dogoterapia.

Darowizny w ramach akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom 2016”

zobacz więcej na …

Baner

Tak możesz pomóc

Nr konta: 89175000120000000021949213
Jako tytuł wpłaty (cele statutowe)

Nr konta: 14175000120000000021949302
Jako tytuł wpłaty (wybrany podopieczny lub cel)

Zobacz więcej