slider

Procedura przyjęcia podopiecznego

Wydrukuj kwestionariusz, wypełnij i odeślij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w oddziale fundacji.

Razem z formularzem należy przesłać oryginały następujących dokumentów:

1. Oryginalne zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę kandydata w języku polskim
Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu.
Ważne! Przyjmujemy tylko oryginały zaświadczeń lekarskich lub kserokopie poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem.

2. Jeżeli kandydat na podopiecznego posiada orzeczenie o niepełnosprawności należy przesłać nam kopię tego dokumentu.

3. Zaświadczenie o dochodach lub własnoręcznie napisane oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.

4. Zdjęcie kandydata wysłane na emaila: pomocwiecej@interia.pl (może być więcej zdjęć)

Wskazane dokumenty należy przesłać wraz z kwestionariuszem na adres oddziału:

Fundacja Pomóc Więcej
ul. Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec

Masz jakieś pytania, wątpliwości? Napisz do nas: pomocwiecej@interia.pl

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:
kwestionariusz-zgloszeniowy

Baner

Tak możesz pomóc

Nr konta: 89175000120000000021949213
Jako tytuł wpłaty (cele statutowe)

Nr konta: 14175000120000000021949302
Jako tytuł wpłaty (wybrany podopieczny lub cel)

Zobacz więcej