slider

Zbiórki publiczne

nr zbiórki 2015/2980/OR

Każdy rodzic albo opiekun prawny może prowadzić zbiórkę na rzecz swojego dziecka do puszek Fundacji. Żeby było to możliwe, należy napisać prośbę o taką zbiórkę na e-mail pomocwiecej@interia.pl opisać dokładny termin którym ma być przeprowadzona akcja oraz podać cel.

Następnie Fundacja prześle oświadczenie do wypełnienia przez właściciela na zgodę na przeprowadzenie zbiórki na terenie jego obiektu.

Po zakończeniu zbiórki publicznej rodzice zobowiązani są zwrócić do Fundacji otrzymane puszki kwestarskie i skarbony stacjonarne.

Otwarcie puszek, skarbon i przeliczanie zebranych datków odbywa się w biurze Fundacji w obecności co najmniej dwóch osób upoważnionych przez Fundację. Wobec tego kilka dni przed przyjazdem do Fundacji należy zgłosić chęć złożenia puszek.

Po przeliczeniu zebranych datków, środki zostaną wpłacone przez Fundację na konto podanego celu na wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony na zbiórki publiczne.

 

 

Baner

Tak możesz pomóc

Nr konta: 89175000120000000021949213
Jako tytuł wpłaty (cele statutowe)

Nr konta: 14175000120000000021949302
Jako tytuł wpłaty (wybrany podopieczny lub cel)

Zobacz więcej