Zarząd Fundacji Pomóc Więcej

Prezes – Beata Łopuszańska

Wiceprezes – Sylwia Roman

Wiceprezes – Adriana Łopuszańska

Rada Fundacji

Przewodniczący – Paulina Wicher

Członek – Katarzyna Mazuś

Członek – Marcin Koniusz