Projekty

Strona główna » Projekty

Projekty i programy

Działania: 9.1. Aktywna integracja

Fundacja „POMÓC WIĘCEJ” w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

„PAL z Fundacją Pomóc Więcej”
nr RPSL.09.01.05-24-0074/20-00

Cel główny projektu:

Celem Projektu PAL Z FUNDACJĄ POMÓC WIĘCEJ (Program Aktywności Lokalnej) jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ze Świętochłowic i miast ościennych poprzez zdobycie określonych umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych, poprawę stanu zdrowia oraz integrację ze społecznością.

Wartość projektu: 921 499,31 zł.
Dofinansowanie ze środków UE:  783 274,41 zł.

Projekt PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Z FUNDACJĄ POMÓC WIĘCEJ w ramach Regionalnego Programu r Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu : wzrost zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ze Świętochłowic i miast ościennych poprzez zdobycie określonych umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych, poprawę stanu zdrowia oraz integrację ze społecznością.

Dla kogo : dorosłe osoby niepełnosprawne

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY BEZPŁATNE :

 • Korzystanie z pracowni poligraficznej, w której możliwe będzie odbywanie kursów zawodowych pod okiem specjalistów, zajęć i szkoleń z zakresu poligrafii.
 • Warsztaty rozwoju osobistego i kreatywności. Opierać się będą na pracy metodami aktywnymi, które prowadzą do świadomego rozpoznawania i kierowania swoimi emocjami, rozwijają motywację, zwiększają aktywność i niezależność uczestników. Uczestnictwo w warsztatach stworzy warunki do wypowiedzi i twórczości. Podkreślą dorosłość uczestników i sprawczość z niej wynikającą. Psycholog pomaże radzić sobie z lękiem przed samodzielnym działaniem, doświadczaniem niepowodzeń. Zajęcia dostarczą również uczestnikom okazji do przeżywania swoich sukcesów i osiągnięć. Wzmocnią poczucie własnej wartości.
 • Warsztat rozwiązywania konfliktów i poprawy relacji społecznych. Biorąc pod uwagę fakt, iż konflikt jest nieodzownym elementem życia społecznego oraz działalności zawodowej, celem warsztatu jest nabycie umiejętności odnajdywania źródła powstawania konfliktów w grupie roboczej. Warsztat ma nauczyć UP jakie są mechanizmy powstawania konfliktów oraz metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Uczestnik warsztatu pozna również strategie zarządzania konfliktem oraz umiejętności rozwiązywania wszelkich nieporozumień na polu zawodowym. Podczas szkolenia Uczestnicy Projektu poznają również czynniki i różne okoliczności, które sprzyjają powstawaniu konfliktów. Uczestnicy warsztatu poznają wiedzę teoretyczną i uczą się w sposób praktyczny za pomocą kilku metod działania. Podczas szkoleń wykorzystuje się takie techniki jak dyskusję na forum, scenki rodzajowe, gry symulacyjne czy też burzę mózgów. Dobrym pomysłem jest również wykorzystywanie interaktywnej prezentacji oraz ćwiczeń w grupach i ćwiczeń indywidualnych z trenerem. Dzięki zastosowaniu tych technik szkolenie kształtuje praktyczne umiejętności radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.
 • Trening umiejętności społecznych i motywacyjny. Celem tej formy wsparcia będzie kształtowanie umiejętności dokonywania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów w sytuacjach społecznych przez Osoby Niepełnosprawne oraz pobudzenie ich kreatywności i przedsiębiorczości. Uczestnicy nabiorą pewności siebie w kontakcie z otoczeniem zewnętrznym, co pozwoli na ich naturalne wejście w różne środowiska.
 • Warsztaty psychoedukacyjne. Celem warsztatu jest zwiększenie kompetencji interpersonalnych osób niepełnosprawnych pozwalających im lepiej radzić sobie w środowisku społecznym poprzez samopoznanie, zrozumienie zachowań własnych i innych osób, umiejętność wyrażania myśli, uczuć i potrzeb oraz ich zaspakajania, umiejętność rozwiązywania konfliktów, odblokowanie indywidualnych zasobów, poprawienie umiejętności komunikowania się z innymi, stawianie sobie realistycznych celów życiowych, zmianę blokujących przekonań i stereotypów myślowych o sobie i swoich ograniczeniach oraz poprawienie obrazu siebie.
 • Zajęcia sportowo -edukacyjne takie jak:
 • zajęcia taneczne
 • nordic walking itp. -zajęcia organizowane zgodnie z diagnozą uczestników i ich potrzebami oraz możliwościami
 • Piknik 3majmy się razem
 • Piknik Drukarze z pasją
 • Wyjścia integracyjne takie jak:
 • kino
 • teatr
 • basen
 • kręgielnia
 • pokój zagadek itp.
 • Wyjścia o charakterze kulturowo – sportowym:
 • kabarety
 • koncerty muzyczne
 • rewie
 • mecze
 • koncerty w filharmonii itp.
 • Możliwość realizacji inicjatyw oddolnych takich jak:
 • warsztaty krawieckie
 • zajęcia ogrodnicze
 • zajęcia ogólnorozwojowe
 • zajęcia z fotografii itp.

Będą realizowane pomysły uczestników i ich otoczenia zgodnie z ich potrzebami.

 • Wsparcie doradcy zawodowego i trenera pracy.
 • Kursy zawodowe.
 • Wsparcie otoczenia Osób Niepełnosprawnych obejmujące:
 • szkolenia i warsztaty zgodnie z potrzebami osób biorących w nich udział
 • rehabilitację i inne zabiegi usprawniające zgodnie z potrzebami osób biorących w nich udział
 • grupę wsparcia – zajęcia z psychologiem

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie pod adresem : fundacjapomocwiecej@gmail.com

Lub tel. 785371059, 665251326

Go to Top