Możesz dokonać wpłaty na konto:

 • 89175000120000000021949213 tytuł wpłaty (cele statutowe)
 • 14175000120000000021949302 tytuł wpłaty (wybrany podopieczny lub cel)

Możesz zostać stałym darczyńcą.

Twoja regularna pomoc jest bardzo ważna. Teraz pomaganie staję się coraz prostsze, wystarczy na zasadzie polecenia zapłaty co miesiąc przekazywać darowiznę w wybranej wysokości. Dzięki Twojemu regularnemu wsparciu pomoc osobom w trudnej sytuacji może być jeszcze skuteczniejsza.

Tutaj możesz dokonać wpłaty on-line przy pomocy serwisu paypal :

Możesz przekazać darowizny rzeczowe:

Fundacja przyjmie wszelkiego rodzaju dary, może to być:

 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • sprzęt medyczny,
 • zabawki,
 • przybory szkolne,
 • bony,
 • materiały biurowe,
 • słodycze,
 • meble biurowe,
 • książki,
 • leki,
 • komputery,
 • itp.