Projekt Niepełnosprawni – pełnosprawni w pracy

Fundacja „POMÓC WIĘCEJ” okresie od 1 października 2019r. do 29 grudnia 2021r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 9.1. Aktywna integracja

Poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społeczny

„NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W PRACY”
nr RPSL.09.01.05-24-0540/18

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest umożliwienie zdobycia określonych umiejętności i kompetencji osobom z niepełnosprawnościami, co w konsekwencji umożliwi im podjęcie zatrudnienia. W okresie 01.10.2019 – 29.12.2021 wsparciem objętych zostanie minimum 20 osób z niepełnosprawnościami, które wezmą udział w warsztatach z doradcą zawodowym, psychologiem oraz będą uczestniczy w kursach i szkoleniach zawodowych. Wybrani uczestnicy/czki projektu będą mogli sprawdzić zdobyte doświadczenie w praktyce zostając zatrudnieni w formie stażu u potencjalnych pracodawców.

Wartość projektu: 330 540,94 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 314 013,89 zł.