W związku z realizacją zadania 4 Wsparcie grupowe w ramach projektu PAL z Fundacją Pomóc Więcej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy wykonawcy w/w zadania – psychologa do prowadzenia :
  • warsztatów psychoedukacyjnych
  • treningów umiejętności społecznych i motywacyjnych
  • warsztatów rozwoju osobistego i kreatywności
Oferty zawierające cenę za godzinę prowadzenia warsztatów/treningów prosimy składać w siedzibie Fundacji lub przesyłać za pośrednictwem poczty na adres : Fundacja Pomóc Więcej, 41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 20 lub na adres mailowy: fundacjapomocwiecej@gmail.com
Termin składania ofert upływa w dniu 15 lutego 2022 r.