W związku z realizacją zadania 1 Organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych poz. 3 Zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach projektu PAL z Fundacją Pomóc Więcej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy wykonawcy w/w zadania – prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Oferty zawierające cenę za godzinę prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych prosimy składać w siedzibie Fundacji lub przesyłać za pośrednictwem poczty na adres : Fundacja Pomóc Więcej, 41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 20 lub na adres mailowy: fundacjapomocwiecej@gmail.com
Termin składania ofert upływa w dniu 15 lutego 2022 r.