Paulinka urodziła się w 2006 roku. Cierpi na obustronny niedosłuch, porozumiewa się z otoczeniem za pomocą mowy fonicznej oraz języka migowego. Dziewczynka posiada niewielki zasób słownictwa czynnego, często jest niepewna, skłonna do wycofywania się, często potrzebuje dodatkowych uwag i wskazówek naprowadzających. Prawidłowo nawiązuje kontakty emocjonalne, lubi wspólne gry i zabawy z innymi dziećmi. Paulinka ze względu na poważną dysfunkcję w obrębie analizatora słuchu, która ma wpływ na ograniczenie rozwoju procesów poznawczych oraz kompetencji językowych wymaga dostosowania metod, form pracy pedagogicznej oraz dodatkowych zajęć rewalidacyjnych dostosowanych do istniejących ograniczeń percepcyjnych.

W różnych sytuacjach dnia codziennego potrzebuje pomocy i wsparcia ze strony najbliższego otoczenia.
Obecna sytuacja rodzinna nie pozwala na pokrycie wszystkich kosztów rehabilitacji, dlatego bardzo prosimy o pomoc.

Wpłat można dokonywać na adres:

Fundacja Pomóc Więcej
ul. Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec

numer konta:

14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty : Paulina Blach

PayPal: pomocwiecej@interia.pl
BARDZO PROSIMY O PODANIE TYTUŁU/CELU
PRZY WPŁACIE PayPal – Paulina Blach

Dane do przelewów zagranicznych:
Kod SWIFT: RCBWPLPW
Kod IBAN: PL 14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty : Paulina Blach

KRS: 0000389968
cel szczegółowy: Paulina Blach