Julia urodziła się z zespołem Westa. Pierwsze ataki wystąpiły już w początkowych etapach jej życia, co w dużej mierze wpłynęło na obecny, ciężki stan Julii. Wciąż nie stabilizuje pozycji głowa-tułów, centralnie jest bardzo wiotka, obwodowo napięcie jest podwyższone. Zły stan spowodował porażenie czterokończynowe. Zachłystywania podczas karmienia wywoływały liczne, ciężkie w przebiegu zachłystowe zapalenia płuc, co w konsekwencji skończyło się założeniem Juli w 2011 roku pozaustrojowej gastrostomii (PEG). Julia jest dzieckiem leżącym, wymagającym stałej opieki i pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Nie siedzi, nie przyjmuje pozycji pionowej, nie mówi, nie wodzi oczami. Nerw wzrokowy w zaniku. U Julii prowadzi się obserwacje w kierunku osteoporozy z powodu dwóch złamań kości udowej w 2017 roku. Julia wymaga specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych i pionizatora w celu wzmocnienia kości, a także specjalnej suplementacji by uniknąć leczenia szpitalnego bisfosfonianami.  Pragniemy zebrać środki na rehabilitację i poprawę jakości życia Julii.

Wpłat można dokonywać na adres:

Fundacja Pomóc Więcej
ul. Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec

numer konta: 

14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty : Julia Dryndos

PayPal: pomocwiecej@interia.pl
BARDZO PROSIMY O PODANIE TYTUŁU/CELU
PRZY WPŁACIE PayPal – Julia Dryndos

Dane do przelewów zagranicznych:
Kod SWIFT: RCBWPLPW
Kod IBAN: PL 14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty : Julia Dryndos

KRS:  0000389968
cel szczegółowy: Julia Dryndos