Hania i Filip są bliźniętami urodzonymi w 2012 roku w 25 tygodniu ciąży. Rozpoznano u nich skrajne wcześniactwo, skrajnie niską masę urodzeniowa, Zespół Zaburzeń Oddychania, wrodzone zapalenie płuc, dysplazję oskrzelowo płucną, retinopatię II/III, niedokrwistość wcześniacza, żółtaczkę. Oprócz powyższych u Hani wystąpiło niedotlenienie okołoporodowe, krwotok z płuc, niewydolność krążeniowa, posocznica, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, drgawki, wylew dokomorowy, zapalenie wątroby. A u Filipa umiarkowane niedotlenienie okołoporodowe i okołoporodowe zaburzenia przewodu pokarmowego.

Obecnie Hania ma Dziecięce Porażenie Mózgowe w postaci DIPLEGII (niepełnosprawność sprzężona), słabowidzenie oraz opóźnienie intelektualne. Jest pogodną, uśmiechniętą i upartą dziewczynką. Hania dzięki intensywniej rehabilitacji zaczęła chodzić w wieku 3 lat. Aby wzorzec chodu był prawidłowy niezbędne jest zaopatrzenie ortopedyczne tzn. Ortezy. Hania jest po przeszczepie komórek macierzystych. Efekt jest ogromny. Hania zaczyna mówić!!! Jest również objęta intensywną opieką neurologopedy, logopedy, pedagoga, fizjoterapeuty, psychologa i okulisty

U Filipa zdiagnozowano Zespół Aspergera (ZA nie powoduje zaburzeń w rozwoju umysłowym. Objawy zespołu Aspergera związane są z brakiem umiejętności interpersonalnych i społecznych. Leczenie tej choroby opiera się na terapii różnymi metodami, w tym na terapii behawioralnej i kognitywnej.) Filip jest pod stałą opieką psychologa, psychiatry oraz pedagoga i logopedy.

Bliźniaki wymagają wielokierunkowej i intensywnej rehabilitacji i terapii. Codziennie walczą o samodzielność.

Zapraszamy na stronę Hani i Filipka:
Bliźniaki Boskie – wcześniaki z 25 tygodnia ciąży

Wpłat można dokonywać na adres:

Fundacja Pomóc Więcej
ul. Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec

numer konta: 

14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty : Hanna i Filip Gryta

PayPal: pomocwiecej@interia.pl
BARDZO PROSIMY O PODANIE TYTUŁU/CELU
PRZY WPŁACIE PayPal – Hanna i Filip Gryta

Dane do przelewów zagranicznych:
Kod SWIFT: RCBWPLPW
Kod IBAN: PL 14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty : Hanna i Filip Gryta

KRS:  0000389968
cel szczegółowy:  Hanna i Filip Gryta