Krystian urodził się 27 lipca 2010 roku. Cierpi na epilepsję, neuropatię nerwu wzrokowego, opóźnienie psycho – ruchowe,
zaburzenia odporności, niedoczynność tarczycy, obecnie nadal jest diagnozowany. Od wczesnych miesięcy życia, rodzice starają się go systematycznie rehabilitować. Uczęszcza do specjalistycznego przedszkola, korzysta z pomocy tyflopedagoda, terapeuty wzroku, pedagoga dziecięcego, logopedy, fizjoterapeuty i innych specjalistów. Ponadto systematycznie korzysta z turnusów rehabilitacyjnych nad morzem, które wzmacniają jego odporność oraz turnusów w Ośrodku dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Laskach w Warszawie. Krystianek pomimo swojej choroby to radosny, szczęśliwy chłopiec.

Wpłat można dokonywać na adres:

Fundacja Pomóc Więcej
ul. Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec

numer konta: 

14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty : Krystian Jabłoński

PayPal: pomocwiecej@interia.pl
BARDZO PROSIMY O PODANIE TYTUŁU/CELU
PRZY WPŁACIE PayPal – Krystian Jabłoński

Dane do przelewów zagranicznych:
Kod SWIFT: RCBWPLPW
Kod IBAN: PL 14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty : Krystian Jabłoński