Kewin to już nastolatek, urodził się w hypotrofii wewnątrzmacicznej o wadze 2 kg w 37 tyg. ciąży przez cesarskie cięcie.
Od samego początku jego rozwój nie przebiegała prawidłowo, lecz lekarz pediatra uspokajał nas, że tak powinno być. Jako mama pierwszego dziecka z początku słuchałam tego lekarza, lecz gdy w wieku 4 lat Kewin nadal nie mówił, był nadpobudliwy, agresywny w stosunku do siebie, miał kłopoty z koncentracja i nie reagował na nasze polecenia zaczęłam działać. Po długim chodzeniu od lekarza do lekarza psychiatra postawiła diagnozę całościowe zaburzenia rozwoju o spektrum autyzmu. Do tego dochodzi jeszcze kardiomiopatia gąbczasta, astma oskrzelowa, zaburzenia żołądkowe, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim oraz wada wzroku. Kewin ma zaburzenia integracji sensorycznej oraz mieszane napięcie mięśniowe. Kewin chodzi do klasy integracyjnej, w miarę się rozwija dzięki licznym terapiom oraz stymulacji w szkole i w domu. Nadal jest potrzebna pomoc w usamodzielnianiu, turnusy rehabilitacyjne (marzy się nam delfinoterapia), terapie, stymulacje oraz pomoce dydaktyczne.

Wpłat można dokonywać na adres:

Fundacja Pomóc Więcej
ul. Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec

numer konta: 

14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty : Kewin Krystek

PayPal: pomocwiecej@interia.pl
BARDZO PROSIMY O PODANIE TYTUŁU/CELU
PRZY WPŁACIE PayPal – Kewin Krystek

Dane do przelewów zagranicznych:
Kod SWIFT: RCBWPLPW
Kod IBAN: PL 14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty : Kewin Krystek