Pracowałam 35 lat i na wskutek szeregu chorób przeszłam na świadczenie przedemerytalne. W tym czasie dostałam udaru. Ze względu na cięzką sytuacje materialna musiałam opuścić dom i zamieszkałam w wymarzonym mieszkaniu. W wyniku nieszczęśliwego wypadku (spięcie instalacji elektrycznej) mieszkanie spłonęło. Od tego czasu mieszkam w schronisku dla bezdomnych. Nie mam bliskiej rodziny.

Wpłat można dokonywać na adres:

Fundacja Pomóc Więcej
ul. Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec

numer konta: 

14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty : Grażyna Pałka

PayPal: pomocwiecej@interia.pl
BARDZO PROSIMY O PODANIE TYTUŁU/CELU
PRZY WPŁACIE PayPal – Grażyna Pałka

Dane do przelewów zagranicznych:
Kod SWIFT: PPABPLPKXXX
Kod IBAN: PL 14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty : Grażyna Pałka

KRS: 0000389968
cel szczegółowy: Grażyna Pałka