Karol urodził się w roku 1998, jest niepełnosprawny od urodzenia. W trakcie porodu nastąpił rozległy wylew do lewej komory mózgu i uraz okołoporodowy. Później stwierdzono Mózgowe Porażenie Dziecięce, Epilepsję, Dysplazję stawów biodrowych, wadę serca, dysmorfie twarzy, wiotkość mięśni i krtani. Karol był ponad 20 razy hospitalizowany. Karol realizuje obowiązek szkolny – skończył gimnazjum w Bachowicach.
Obecnie uczęszcza do szkoły specjalnej w Kalwarii. Chłopak ma utrudnione poruszanie się (skrócona kończyna dolna prawa 3 cm). Ma opóźnioną mowę, motorykę. Słabo rozumie polecenia złożone. W chwili obecnej nadal wymaga pracy ze specjalistami w celu wyrównania deficytów zdrowotnych.

Karol ma znacznie upośledzenie funkcjonowania społecznego – jest niesamodzielny, potrzebuje szczególnej całodobowej opieki,
rehabilitacji oraz pomocy w czynnościach dnia codziennego. Porusza się samodzielnie, ale jego chód jest chwiejny z utykaniem,
ma też liczne ruchy mimowolne. Mówi mało wyraźnie, odpowiada na pytania pojedynczymi wyrazami.
Jest bardzo pogodnym i wesołym chłopakiem.

Wpłat można dokonywać na adres:

Fundacja Pomóc Więcej
ul. Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec

numer konta: 

14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty : Karol Stańczyk

PayPal: pomocwiecej@interia.pl
BARDZO PROSIMY O PODANIE TYTUŁU/CELU
PRZY WPŁACIE PayPal – Karol Stańczyk

Dane do przelewów zagranicznych:
Kod SWIFT: RCBWPLPW
Kod IBAN: PL 14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty : Karol Stańczyk

KRS:  0000389968
cel szczegółowy: Karol Stańczyk