Kamilek 10 kwietnia skończy 8 lat . Jest cudownym, radosnym i uśmiechniętym chłopcem. W wieku niespełna 2 lat u naszego synka rozpoznano autyzm wczesnodziecięcy, zaburzenia neurorozwojowe, niepełnosprawność ruchową, zaburzenia napięcia mięśniowego, zaburzenia sensomotoryczne, echolalie. Można zatem mówić o niepełnosprawności sprzężonej. Był to dla Nas najgorszy moment w życiu!!! Od tego dnia, nasze życie zmieniło się diametralnie… Uczęszczamy na zajęcia terapeutyczne min. pedagogino – polisensoryczne, zajęcia SI, biofeedback oraz do specjalistów takich jak psycholog, logopeda, neurologopeda, fizjoterapeuta, pedagog. Kamil jest dzieckiem, które ma wiele trudności. Wynikają one przede wszystkim z całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu, ale również z różnych trudności zdrowotnych. Bardzo często nie rozumie swoich rówieśników, ma problem z dopasowaniem się do danej sytuacji. Nie lubi zmian, gdy coś się wydarzy nie po jego myśli to mocno to przeżywa i reaguje silnym bólem głowy, wymiotami i gorączką. Ciężko mu się odnaleźć w nowych miejscach, ma nadwrażliwość na dotyk, ubranka muszą być miękkie i luźne. Największym problemem jest kontakt z Kamilkiem, mówi on nie na temat, rozumie tylko krótkie pytania czy polecenia.
Terapie sprawiają, że Kamilek ma szansę w przyszłości choć odrobinę samodzielnie funkcjonować. Wiemy że przed nami jeszcze daleka droga, ale robimy wszystko, aby mu w tym pomóc, aby zrozumieć „jego wyjątkowy świat ” w którym żyje.

Wpłat można dokonywać na adres: 

Fundacja Pomóc Więcej
ul. Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec

numer konta: 

14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty: Kamil Wicher

PayPal: pomocwiecej@interia.pl
BARDZO PROSIMY O PODANIE TYTUŁU/CELU
PRZY WPŁACIE PayPal – Kamil Wicher

Dane do przelewów zagranicznych:
Kod SWIFT: PPABPLPKXXX
Kod IBAN: PL 14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty: Kamil Wicher

KRS:  0000389968
cel szczegółowy: Kamil Wicher